ESCOLTAR

STEP

Per tal que un alumne adquireixi una llengua, el primer pas és exposar-lo a molt input auditiu. Explicar-li contes, escoltar cançons, dibuixos animats, tot en anglès. La seva orella i el seu cervell s'aniran acostumant als sons, paraules, frases, fins que arribi al següent pas: la COMPRENSIÓ.

1

PARLAR

STEP

Una vegada s'ha acumulat molt input d'escolta i s'ha fet el procés de comprensió. Hi ha la necessitat de comunicar-se.

Com que les nostres classes són 100% en anglès, l'alumne aprendrà a utilitzar les paraules i expressions conegudes per a jugar a jocs i realitzar projectes amb els seus companys i la mestra.

2

La comprensió és un moment màgic, de descobriment, de posar totes les peces juntes i donar-los sentit. Es nota en la mirada de l'alumne. Ha entès el que escolta i just després, ho integra en la seva quotidianetat.

COMPRENDRE

STEP

3

4

LLEGIR

STEP

Quan la comprensió i l'expressió oral ja estan força adquirides, l'alumne s'inicia amb la lectura com a joc. Descobrirà què signifiquen un conjunt de lletres i paraules juntes.

Com que la majoria de les vegades, l'anglès s'escriu diferent de com es pronuncia, llegir es converteix en un joc d'enigmes.

5

ESCRIURE

STEP

L'escriptura s'inicia amb el dibuix de lletres associades a sons i fonemes i evoluciona amb l'edat fins al projecte de creació d'una revista. Tots aquests processos s'intercalen i evolucionen a mesura que el nen creix i aprèn de forma natural l'anglès, com si fos la seva llengua materna.

Avís legal

Play & Learn English School - Tel. 696 77 14 16 - info@daliaschool.es - C/Rufo, 50 St Feliu de Guixols

Política de privacitat

Segueix-nos